Giỏ hàng

BÀI TẬP

Học tiếng trung cùng Trung Tâm Tiếng Trung ALA - Phân biệt 走 và 去
Đều có nghĩa là “đi”, nhưng mỗi từ lại có mỗi cách dùng khác nhau. Bạn đã biết cách phân biệt hai từ này chưa?
Tìm hiểu thêm
Học tiếng Trung cùng Trung Tâm Tiếng Trung ALA - Phân biệt 再 và 又
Cùng mang ý nghĩa “lại”, cùng ALA khám phá xem cách dùng của mỗi từ nhé
Tìm hiểu thêm
Học tiếng trung cùng Trung Tâm Tiếng Trung ALA - Phân biệt 不 và 没有
Cùng nghĩa “không” trong tiếng Việt, nhưng tiếng Trung lại có “不” và “没(有)”, hãy cùng ALA phân biệt cách dùng của hai từ này nhé.
Tìm hiểu thêm
Học tiếng trung cùng Trung Tâm Tiếng Trung ALA - Phân biệt 有点儿、 一点儿...
Cùng nghĩa “một chút” trong tiếng Việt, trong tiếng Trung có các từ sau, phân biệt như thế nào đây các bạn ơi?
Tìm hiểu thêm
Học tiếng trung cùng Trung Tâm Tiếng Trung ALA - Phân biệt 二và 两
“二” và “两” đều có nghĩa là 2, nhưng chúng được sử dụng khác nhau. Hãy cùng ALA tìm hiểu nhé.
Tìm hiểu thêm
Facebook Youtube Top