Giỏ hàng

CHIÊU SINH THÁNG 11

Tiếng Trung Giao tiếp cơ bản ( hay Khẩu ngữ Nhập Môn 1)
-25%
2,100,000₫ 2,800,000₫
Liên hệ
Tiếng Trung HSK 0-2.
-21%
2,350,000₫ 2,990,000₫
3,200,000₫
Tiếng Trung Sơ cấp 1.
-20%
2,350,000₫ 2,950,000₫
Tiếng Trung Sơ cấp 2.
-16%
2,750,000₫ 3,290,000₫
Tiếng Trung Trung cấp 1.
-31%
2,475,000₫ 3,600,000₫
Tiếng Trung Trung cấp 2 ( Hay Hán Ngữ Cơ Sở 2 )
-19%
3,650,000₫ 4,490,000₫
Facebook Youtube Top